Terms & Conditions

Σας καλωσορίζουμε στο raptomixanes.gr .

To www.raptomixanes.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτύου το οποίο δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία "ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης στην οδό Γερωνυμάκη  12 & Δωδεκανήσου, ΑΦΜ.027177420 ,ΤΚ71306 .τηλέφωνο 2810222308 και 2810283409. Το raptomixanes.gr είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν "Συμβάσεις από απόσταση" σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2251/94 όπως αυτό έχει τροποποιθεί και ισχύει  με αρ.μητρώου 1121/13.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του raptomixanes.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. O επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση του raptomixanes.gr συνεπάγεται ως αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται  ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται  και να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές οι οποίες  μπορούν να αλλάζουν ανά πάσα στιγμή  χωρίς καμιά  προηγούμενη ειδοποίηση.Στις τιμές των προιόντων  περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

1. Όροι.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το raptomixanes.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Περιορισμός ευθυνών.
To raptomixanes.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 8. «Επιστροφές Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
(απεργίες,καιρικές συνθήκες κ.λ.π).Το κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη,χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


3. Προσωπικά δεδομένα.

Δημιούργησαμε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κατά την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.Το raptomixanes.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο raptomixanes.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.


Το raptomixanes.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.Το raptomixanes.gr  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα raptomixanes.gr

4. Ασφάλεια συναλλαγών.
Η ασφάλεια των συναλλαγών εξασφαλίζεται από το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του raptomixanes.gr Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Γι' αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες όπως επίσης και να αλλάζετε το password σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας όπου και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο raptomixanes.gr και κατά συνέπεια δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών. Επίσης θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του raptomixanes.gr  διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

5.Χρόνος-Κόστος  αποστολής

Η αποστολή των προϊόντων  πραγματοποιείται την ίδια μέρα   με  εταιρεία ταχυμεταφορών (courrier)  εφόσον η παραγγελία γίνει μέχρι τις 18.00 μ.μ. και υπάρχει στο προϊόν η ένδειξη ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΑμέσως μετά την παράδοση των προϊόντων στην courrier (περίπου 20.00 μ.μ) σας αποστέλλεται mail με τον αριθμό αποστολής όπου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του δέματός σας γράφοντας τον αριθμό αποστολής ΕΔΩ

Η παράδοση  του προϊόντος στην  ΑΤΤΙΚΗ  πραγματοποιείται την επόμενη της αποστολής,για την υπόλοιπη ΕΛΛΑΔΑ  απαιτούνται  δύο εργάσιμες μέρες.

Eπιφυλασόμαστε στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (απεργίες,καιρικές συνθήκες κ.λ.π). 

Όταν υπάρχει η ένδειξη ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ το προιόν θα είναι διαθέσιμο σε 3-7 ημέρες.

Όταν υπάρχει η ένδειξη  ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε  για τον τρόπο παραγγελίας (συνήθως απαιτείται προκαταβολή και ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 3-30 ημέρες). 

Όταν υπάρχει η ένδειξη ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  είναι άγνωστο άν και πότε θα είναι ξανά διαθέσιμο.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων της παραγγελίας.Συνήθως στις οικιακές ραπτομηχανές με αντικαταβολή γιά όλη την ελλάδα είναι 8 ευρώ.Για παράδοση Σάββατο υπάρχει επιπλέον χρέωση  2 ευρώ.

Οταν πρόκειται για παραγγελία  βάρους μέχρι 2 κιλά το κόστος  είναι  3.90 ευρώ.

Για προϊόντα  πολύ μεγάλου βάρους π.χ επαγγελματικές ραπτομηχανές  η αποστολή γίνεται με μεταφορική εταιρία κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη

6.Τρόποι Πληρωμής

1. Με αντικαταβολή. Πληρώνετε με την παραλαβή του προϊόντος

 2Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να καταθέσετε τα   χρήματα της παραγγελίας σας σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τράπεζα Πείραιώς:

IBAN: GR0201727530005753058742046

Δικαιούχος: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εθνική Τράπεζα:

IBAN: GR2701102050000020567145527

Λογ/μος: 20567145527

Δικαιούχος: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ALPHABANK:

IBAN: GR4301406610661002002020510

Λογ/μος: 661002002020510

Δικαιούχος: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 3.Με την πιστωτική σας κάρτα

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες. Κάνοντας τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στο site της τράπεζας, όπου σε ασφαλές περιβάλλον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα..

7. Δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας.

Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται την ίδια μέρα. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή του προϊόντος. Η ακύρωση είναι δυνατή και  με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810283409.

8.Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων.
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε  εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλάβης, στην περίπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του raptomixanes.gr, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, κτλ). Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη. Στις περιπτώσεις αυτές τοraptomixanes.gr αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στην έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον τρόπο που υποδεικνύει η εταιρία. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί εντός 2 ημερολογιακών ημερών, τότε το raptomixanes.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρισης εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αυτόν και το προιόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση  να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη μαζί με όλα τα περιεχόμενα και  τα έγγραφα (ΔΑΤ, απόδειξη λιανικής κλπ.) που το συνόδευαν .Στην περίπτωση  αυτή το raptomixanes.gr ωφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 30 ημερών.

9.Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας  στην έδρα της εταιρείας. Στην περίπτωση που κάποιες αντιπροσωπείες  διαθέτουν service σε κοντινότερο σημείο ωφείλουμε να σας ενημερώνουμε .Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει δωρεάν βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά,   καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ). Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλεται σε ελάττωμα και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα μας.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του raptomixanes.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης